Eğitim Sistemi | Ortadoğulular Eğitim

Eğitim Sistemi

Ortadoğulular Eğitim Eğitim Sistemi

29.8.2018       3423      


Eğitim Sistemi

Ortadoğulular Eğitim Kurumlarında Öğrenci Merkezli Eğitim Programı uygulanmaktadır.Tam Öğrenme Modeli ve Gestalt Öğrenme metodolojilerini de etkin kullanan kurumumuz her şey dahil konsepti ilede dershane eğitimine ihtiyaç duymayan bir konsept ortaya koymuştur.

     Hedefimiz çağdaş,akılcı ve Türkiye’nin 21. Yüzyılda ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip insan profilini gerçekleştirmek. Öncelikle öğrenci başarısını artırmak. Üniversite sınavlarında öğrencilerin istenen başarıyı yakalamasını sağlamaktır

     Klasik Eğitim modelinde  normal yaşantımıza uygulayamadığımız bir çok bilgi ile kafamızı doldururuz.Ve gerçek hayatta bu bilgilerimizin çoğunu ya hatırlamayız yada kullanmayız eğitim sürekli ikinci el bilgiye mahkum edilen, kendisinden orijinal ve yeni hiçbir şey istenilmeyen eğitim sürecinden çıkan öğrencinin hayata atıldığında orijinal ve yeni bir şey üretemediği bir klişe olarak kalmamalıdır.

     Öğrencilerin İlgilerini, isteklerini, becerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde Öğrencilerimizin eğitim süreci aylık süreçlerle takip edilmekte konu eksikleri öğrenemedikleri konularla ilgili geri dönüşler alınmaktadır.

Ortadoğulular Eğitim Kurumları Öğrenci Merkezli Eğitim Programı ile öğrencilerimizin edinmesini hedeflediğimiz kazanımlar

 • Bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip.
 • Araştırmacı ve sorgulayıcı.
 • Ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen.
 • Bilgiyi kullanıp paylaşabilen.
 • İletişim kurma becerilerine sahip.
 • Teknolojiyi etkin kullanabilen.
 • Kendini gerçekleştirmiş
 • İnsanlığın ortak değerlerini sahiplenmiş.
 • Yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın bireyler.

 

Ortadoğulular Eğitim Kurumları Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımı Okullarımızda Uygulanan Eğitim Yöntemleri

 

 • İroni yöntemi
 • Tartışma yöntemi
 • Araştırma yöntemi
 • Deney Yöntemi
 • Gezi,gözlem ve inceleme yöntemi
 • Soru - cevap yöntemi ile uygulanmaktadır.

Kariyer Planlama ve Rehberlik Hizmetleri

 

Akademik Başarı Destek Programı

     Öğrencilerimizin akademik olarak yetersiz oldukları alanlarda başarılarını artırmaya yönelik ve müfredat programı ile paralellik gösteren bir uygulamadır.


Akademik Başarı Geliştirme Programı

     Akademik olarak başarılı öğrencilere konuların derinlemesine öğretilmesine, bu öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına, ayrıca ulusal ve uluslararası sınavlarda ve yarışmalarda okulumuzu temsil etme becerisinin kazandırılmasına yöneliktir.

 

Etüt uygulamaları

     Okullarımızda Etüt rehberlik ve okul idaresi tarafından Zorunlu, Sınıf ve Birebir Etüt şeklinde programlanıp düzenlenmektedir. Her sınav sonucunda öğrencilerin eksik derslerini tespit edip etüt programlarını açılır. Hafta içi her gün 2 saatin 1 saati soru Çözüm saati 1 saati zorunlu Etüt ve pekiştirme programı kapsamında uygulanmaktadır.

 

Digital Öğrenci Ajandası uygulaması

     Velilerimizle aramızdaki işbirliği ve iletişimi sürekli kılmak, öğrencilerimizin sınıf içi etkinlikleri hakkında onlara bilgi vermek ve öğrencilerimizin okul ortamındaki öğrenmelerine onları da dahil etmek

amacıyla,"Digital Öğrenci Ajandası" kullanılmaktadır. Bu Ajanda ile günlük yapılan işler kayıt altına alınır ve öğrenci velisi çocuğun okulda günlük yaptığı işleri ajandasından takip eder. Aplikasyon sayesinde veli günlük olarak ilgili öğretmenler tarafından bilgilendirilir. Her öğretmen dersine girdiği öğrenci ile ilgili notlarını aile ile bu platform üzerinden paylaşır.

 

Dil Eğitimi

     Çalışmalar, öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri dikkate alınarak konuşma, okuma, yazma, dinleme ve dil bilgisi becerilerinin artırılması yönünde gerçekleştirilmektedir.

     Öğrencilerimiz için, kendilerini kur atlama sistemi şeklinde kullanılan programda 8+4 saat (9.sınıf ve 10.Sınıfta) İngilizcesi yanında almanca 2.yabancı dil olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz native speaking öğretmenlerimiz sayesinde İngilizce olarak ifade edebilecekleri, günümüz teknolojisi ile düzenlenmiş ortamlar yaratılmakta ve liseden ileri yeterlik düzeyinde İngilizce dil becerileri ile mezun olmaları hedeflenmektedir.

 

Öğrenci Değerlendirme Sınavları

     Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izlemek ve başarılarını değerlendirmek amacıyla tüm okullarımız bazında, her yıl okulumuzun açıldığı ilk günlerde 4. sınıftan itibaren ‘’Homojen Sınıf Sınavları", yıl için de 8 ayrı  "Değerlendirme Sınavı" yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, her öğrencimizin derslerle ilgili ( Matematik - Türkçe - Fen Bilimleri - Sosyal Bilimler - İngilizce ) bireysel gelişim profili çıkartılmakta, bu çerçevede bir sonraki denemeye kadar  eksiklikler .Örgün eğitimin bitmesiyle başlayan her gün 2 saatlik etütler hafta sonu cumartesi kurs programında alınan 4 saatlik eğitim ile takviye edilmektedir.

 

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 

     Tüm öğrencilerimizin sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişim süreçlerini sürekli takip edebilmek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmek için hizmet verilmektedir.

     Öğrenci, veli ve öğretmen beklentisinin ve gereksinimlerinin doğru saptanması; hem çevre hem de akademik olanakların bu beklentiler ve amaçlar doğrultusunda bilimsel ve objektif bir tutumla değerlendirilmesi ilkesiyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerimiz, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

     Öğrencilerimizin akademik başarılarının ön plana çıktığı öğretim süreçlerinde ise,

     Öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek,Bireysel yetenek ve ilgi alanlarına yönelik farkındalıklarını arttırmak,Meslek seçiminde onları sonuna kadar bilinçlendirmek ve yükseköğrenim programlarına yönlendirmek amacına uygun olarak çalışmalar yapmaktadır.

Danışmanlık

     Üniversiteye hazırlık konusunda uzmanlaşmış Ortadoğulular Anadolu Liseleri’nde her öğrenci, alanında uzmanlaşmış Kariyer Eğitim ve Rehberlik Danışmanı tarafından takip edilir.

Üniversite Tanıtımları

     Ortadoğulular Özel Anadolu Lisesi öğrencileri Kariyer danışmanları sayesinde üniversite kampüslerini ziyaret ederek gelecek ve kariyer planlamalarını yaparlar.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

     Ortadoğulular Anadolu Lisesi öğrencileri için kulüp saatleri oluşturulmuştur. Yetenek Geliştirme Akademisinde Matematik, Fen, Satranç, Bilişim, İngilizce Drama, Kitap ,Şiir, Müzik, Sanat Etkinlikleri, Board Game, Yemek, Bm Konferans Kulübü, Sinema ,Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Müzecilik, Doğa Dostları ve Çevre, Spor, Fotoğrafçılık gibi kulüpler oluşturulmuştur.

     Okullarımızda ayrıca sportif faaliyetler de yoğun olarak sürdürülecektir. Basketbol, voleybol, hentbol, futbol, tenis, masa tenisi, atletizm ve yüzme takımlarımız okullarımızı yerel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda temsil edecektir

     Sanat derslikleri ve atölyeler, spor salonumuzla, anlaşmalı halı saha (Ankara), basketbol ve voleybol sahalarında öğrencilerimiz çalışmalarını sürdürecektir.

     Ayrıca, öğrencilerin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla farklı branşlarda kurslar düzenlenmektedir.

Öğretmen Gelişim ve Destekleme Programları

Öğretmen Seminerleri


     Ortadoğulular Eğitim Kurumlarında göreve başlayan öğretmenler için her yıl Eylül ayı başında "Oryantasyon Semineri" düzenlenmektedir. Hizmetiçi eğitim seminerleri yıl boyu devam etmektedir. Görevli öğretmenlerinin katıldığı bu seminerlere, alanlarında uzman kişiler davet edilerek, karşılıklı bilgi akışı sağlanmakta, eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler / yeni yaklaşımlar incelenmekte ve uygulamalarımız değerlendirilmektedir, iyi uygulamalar paylaşılmaktadır.

Ayrıca, bir sonraki yılın planlaması ve yürütülmesinde birliktelik sağlamak üzere öğretmenlerimiz için yaz döneminde de ihtiyaçlar doğrultusunda ortak toplantılar düzenlenmektedir. Zaman zaman bu toplantılar Video Konferans yoluyla gerçekleştirilmektedir.

 

Öğretmen Profesyonel Gelişim Modeli

Öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, sınıf ortamlarında daha etkili olmalarını sağlamak amacıyla, okullarımıza özgü bir Öğretmen Gelişim ve Değerlendirme Modeli oluşturulmuştur. Bu model çerçevesinde,

öğretmenlerimizin yılda iki kez performansı değerlendirilmekte, ortaya çıkan iyileştirme alanları için gerekli eğitim ve destekleme planları oluşturulmaktadır.Anlaşmalı olduğumuz Kişisel gelişim ve Psikyatri merkezimizde öğretmenlerimiz çok farklı eğitimler alarak sınıf ortamında eğitim vermektedir.Sınıf içi yönetim Hitabet Etkili Öğretme Örnekleme Modelleme Eğtim Modellerine uygun deney Akıllı Tahta Kullanımı bunlardan bazırlarıdır.

Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımımız

Okullarımızda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, her öğrenciyi, kendi bireysel farklılığı göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Farklı Ölçme teknikleri ile Yazılı ,Çoktan Seçmeli Test ,Doğru Yanlış,Boşluk Doldurma ,Yıldızlı Soru,Hatırlatma soruları,Eşleştirme teknikleri ile öğrencinin öğrenmesini pekiştirmek amaçlanmaktadır. Yayınlarımızda bu öğrenme sürecini destekleyecek şekilde hazırlanmıştır.Her hafta sonu 34 sayıdan oluşan föy ödev takip sistemi ile öğrencilerimizin akademik ödevlendirmeleri yapılmaktadır. Bu noktadan hareketle, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç, kariyer planlamasında ilk sırada yer alan üniversite ve bölümü kazanmak, eksikleri  saptayarak iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak etüt programları ile bir sonraki deneme sınavına kadar eksikleri kapatmaktır.

Güvenilir, performans temelli, gerçekçi ve uygulanabilir bir ölçme değerlendirme ile sınıf içi etkinlikler, ödevler etütler düzenlenmektedir.

Değerlendirme süreci, bir öğrenme süreci olarak ele alınıp, öğrencinin bireysel farklılığını ve yaratıcılığını ortaya çıkarabileceği nitelikte tasarlanır. Bu amaçla okullarımızda yeni değerlendirme anlayışı benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

 

 

 

 

 

Ortadoğulular Eğitim Franchise

Franchise

Franchise; Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre , şart ve sınırlamalar dâhilinde , imtiyaz hakkını ,ticari işler ...

← Devamını Oku
Ortadoğulular Eğitim Ankara Kolej

Ankara Kolej

Ankara, Türkiye’de eğitimin kalbinin attığı şehirdir. Günümüzde eğitimini iyi kurumda sürdürmek ve sonlandırmak isteyen birçok birey eğitimi için b...

Devamını Oku →

İlgili Yazılar

0312 272 20 02

HEMEN FORMU DOLDURUN

Fiyatlar ve kurslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.