Franchise | Ortadoğulular Eğitim

Franchise

Ortadoğulular Eğitim Franchise

29.8.2018       2701       Emir Alabuğa


Franchise

Franchise; Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre , şart ve sınırlamalar dâhilinde , imtiyaz hakkını ,ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa vermesi ve bu imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkiler bütünüdür.

franchise, iki taraf arasında meydana getirilen sözleşmeye dayalı bir ilişkidir.

Bu çerçevede OrtadoğulularDergisi Yayıncılık Ltd. Şti. kendi adına T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen ’’ ORTADOĞULULAR‘’ Markasını, özel okulculuk işkolunda franchise, yoluyla kullandırarak işbirliği yapmaktadır.

Ortadoğulular Eğitim Kurumlarının bu konudaki yaklaşımı şöyledir:

Sağlıklı ve hızlı zincirleşmek
Karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki tesis etmek
Kalıcı ve sağlam bir yapılanmayı sağlamak
Rekabetçi ve dinamik bir anlayışı hayata geçirmek

Franchise Avantajları

Marka gücünü ilgili Semt sınırları içerisinde kullanacak,

Ortadoğulular yayınları kaynak kitaplarını öğrencilerine verecek ,

Google Seo Adwords, Facebook reklamları marka bilinirliği ve kurumsallığı avantajlarını yaşayacak,

Bilgi Paylaşımı ve Danışmanlık hizmeti ve Seminer hizmetleri alacaktır

Franchising ilişkimizin olduğu kurumlara sunduğumuz hizmetler

 • Ankara Milli Eğitim Bakanlığı ile kurumunuzun dönüşüm , yeni açılış gibi prosedür işlerinde danışmanlık ve yönlendirme , meb standartlar yönergesine uygunluk yönünden, okul açılışı ile ilgili evraklarınızın takibi ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz sunuyoruz
 • Ortadoğulular Anadolu Lisesi mimarlık firması tarafından hazırlanan tip proje ile okullarımızın tek tip eğitim mekanlarına kavuşmasını sağlayacağız.
 • Güçlü yayın desteği (Konu Anlatım kitap,Soru Bankası,Yaprak Test,T.g Deneme ,Akıllı Tahta Defterinden oluşan yayın seti ve  Ortadoğulular defter,  kalem, silgi ve öğrenci çantasından oluşan kırtasiye seti  ücretsiz verilmektedir.
 • Ulusal reklam ve marka değeri ile Ortadoğulular markasını bulunduğunuz  lokasyonda temsil etme avantajı
 • Ortadoğulular Anadolu  Liselerine  özgü bir uygulama olan Föy Ödev Takip Sistemi , İnteraktif Uzaktan Eğitim Sistemi  ile tüm sınıflarda ve tüm konularda ihtiyaç duyulan ders içerikleri temini
 • Kurs Programım otomasyon programı çok uygun fiyatlı kullanım imkanı ile Web Tabanlı Okul Otomasyon Sistemi
 • Ortak Sınav okuma ve Türkiye Geneli Değerlendirme hizmetleri
 • Kurumsal Çözümler için ortak satın alım sözleşmeleri (Google Reklamları Facebook SEQ Adwars Reklam Ajansı Hizmetleri Site önetim Hizmetleri, Sms ,Eğitim metaryallari) tüm ihtiyaçlarınız için anlaşmalarımızı genel merkezden yapıyoruz.
 • Ortadoğulular Store mağazamızdan okulunuzun tüm kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz
 • Etüt takip sistemi
 • Her öğrenciye verilecek yıllık Online Uzaktan Eğitim  Şifre Kartı
 • Her öğrenciye verilecek yıllık Online Kişisel Gelişim  Eğitim  Şifre Kartı
 • Ödev takip modülü
 • Okul işletmeciliğinde ‘’Ortadoğulular Özel Anadolu Lisesi’ İşletme Kılavuzu
 • Yıllık Akademik Çalışma takvimi
 • Yıllık Rehberlik çalışma Takvimi
 • Yıllık Sosyal Etkinlikler Takvimi
 • Yıllık Deneme Uygulama Takvimi
 • Ders Programı desteği
 • Bilimsel Rehberlik Hizmeti(Kariyer Planlama Merkezi) ile Genel Merkez Psikolog ve yıllık planlama desteği
 • Kayıt kampanyası ve bursluluk organizasyonları
 • Mutad Teftiş, denetim ve anket hizmetleri
 • Yıllık ders planları ve müfredat çalışmaları tutanak ve kararlar
 • İlk açılışta gönderilen Lansman Paketi ücretsiz
 • Hukuki danışmanlık hizmeti ücretsiz
 • Mali Danışmanlık hizmeti ücretsiz
 • Hizmetiçi eğitim desteği ücretsiz
 • Eğitim Danışmanlığı hizmetiçi eğitim desteği ücretsiz
 • Kurumsal İletişim ve tanıtım Birimi Hizmetleri hizmetiçi eğitimleri
 • İnsan kaynakları hizmeti Şubelerinizin ihtiyacı olan personelin alınması değerlendirmesi ile ilgili işe alım ilanı desteği
 • Tabela ve reklam çalışmalarında genel merkez anlaşmalı çalışma desteği
 • Rehberlik yayınları öğrenci sayınız kadar ücretsiz

 

Neler İstemiyoruz?

Şubelerimizden Giriş Bedeli almıyoruz

Öğrenci başı bedel istemiyoruz.
Yayın kotası koymuyoruz.

Reklam katkı payı istemiyoruz.

Teminat mektubu senedi istemiyoruz.

 

Neler İstiyoruz?

Kaliteli bir eğitimin sürdürülmesi
Marka kalitesinin doğru temsil edilmesi
Ortadoğulular Eğitim Kurumları  kurumsal yapısına ve standartlar yönergesine bağlı kalınması

Şartlarımız

İşletmecilik
Ortakların eğitim kurumları ile ilgili tecrübesi
Sağlam ortaklık yapısı
Kurucunun eğitim deneyimi

Birlikte çalışma ve ortak marka inancına sahip

Bina durumu

     Okullarımızın binaları şehrin uygun yerinde Özel Okulculuğa uygun, fonksiyonel ve estetik müstakil binalarda olmalı. Binamız en az 250 öğrenci kapasiteli 1000 metrekareden fazla kapalı alana sahip en az 250 metrekare( kontenjan alabilmemiz için) açık alana(bahçe)sahip olmalıdır.Okul olarak kiralanacak binanın merdiven ölçüsü 1.40 cm den uzun ve yangın merdiveni yapılacak alanı bulunmalı Uygun ve ideal ölçülerde en az 12 derslik bulunmalı ticari alan olarak iskan alınmış olması gereklidir. Mesken olarak belediyede imar kaydının olmaması okul binasının ticari işyeri olarak görünmesi gerekir . Aksi takdirde belediye encümen onayı gibi prosedür işler uzamaktadır.

     İlgili binalarda Başkanlığımıza bağlı mimarlık ve inşaat birimimiz tek tipleştirme ve inşaat dönüşümü için gerekli danışmanlık hizmetini sunacak kayıt kabul sekreterya binada kullanılacak hakim renk uyumu içeride kullanılacak görsel tasarım unsurları ilgili başvuru sahibine maliyetiyle birlikte sunulabilmekte ya da sadece danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

 

Binalarımızdaki bölümler en az

 • 1 Adet Toplantı Salonu Kütüphane Çok Amaçlı Salon :30 m2 (Projeksiyon ,Perde,Ses Sistemi,Akıllı Tahta Sistemi bulunur)
 • Toplam Kapalı Alan : 1000 m2
 • Toplam Bahçe Alanı:250 m2
 • Toplam 12 Adet Derslik:26 - 32 m2 arası(Bilgisayar,Projeksiyon bulunur)
 • 1 Adet Fizik,Kimya, Biyoloji Laboratuarı:36 m2
 • 1 Adet Kapalı Beden Eğitimi Salonu (Spor Alanı):80 m2
 • 1 Adet Yemekhane ve Kantin:80 m2
 • 1 Adet Öğretmenler Odası:20 m2
 • 1 Adet Müdür Odası:10-20 m2
 • 1 Adet Müdür Yardımcısı ya da Rehberlik Odası:10 m2
 • 2 Adet Eğitim Danışmanı Odası:10 m2
 • 1 Adet Ölçme Değerlendirme Odası:10 m2
 • Kayıt Kabul Alanı
 • Müzik ve Görsel Sanatlar Dersliği:36 m2
 • Lisede ayrıca ibadethane kazan dairesi 6 tonluk su deposu paratoner hidrofor yangın sistemi yangın merdiveni istenmektedir.

 

Maddi Şartlarımız

 

     İsim hakkı alacak şubeye İsim hakkı 10 sene için verilir.İsim kullandırma bedeli alınmaz Ortadoğulular Dershanelerinden bu bedel alınmaz.

     Şubelerin kayıt fiyatları bölgelere göre şube ile görüşülerek belirlenir. Şube bu fiyatlara uymak zorundadır.

     İsim hakkı alan şubeden öğrenci başına bedel

İsim verme süreci


     Franchise Başvuru formu ile resmi müracaat alınacaktır.
     Genel merkezimiz yer incelemesi yapacaktır.
     İsim talep eden kişi/kişiler Ortadoğulular Eğitim Kurumları Genel  Merkezinde görüşmek için davet edilir.

     Lisans sözleşme imzalanması işlemleri tamamlanır.

     Kurumun şifreleri verilir.

     Lansman paketi ve açılış işlemleri planlanır.

 

Okulun İşletmesi ve Öğrenci kaydını artırma çalışmaları

Bu görev kapsamında eğitim danışmanlarımız ve Eğitim koordinatörlüğü ile İnsan Kaynakları  işbirliği içinde şube geliştirme birimi olarak çalışarak bağlı personelimiz sürekli pazarı takip ederek rakiplerin durumunu kontrol eder ve okulumuza öğrenci bulma konusunda stratejiler geliştirir.

Kayıt Sürekliliği ve Öğrenci Memnuniyeti Sağlama

Kamu kurumları ve büyük ticari işletmeleri ziyaret ve anlaşmalar

Google Web Sosyal Medya Çalışmaları

Eğitim danışmanlığı ve Çağrı merkezi

Devlet ve resmi kurum ziyaretleri

Tercih çadırı veya kürsüsü

Sportif kulüp veya çalışmaların takibi

 

Okullar arası Koordinasyon,Teftiş ve Denetim

Ankara ve şube okullarımız arasındaki koordinasyon, Kurucu Temsilcisinin başkanlığında okul müdürlükleri, destek birim uzmanları, koordinatörlerin işbirliği doğrultusunda Şubelerle İletişim ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülür.  Uygulama birliği, programların oluşturulması, kitapların belirlenmesi sürecinden başlayarak tüm yıl boyunca ilgili kişilerin bir araya gelmesi, okul ziyaretleri, iyi uygulamaların paylaşımı yapılır.

Ankara'da oluşturulan "Şubelerle İletişim ve Koordinasyon" biriminde bir başkan ve  eğitim uzmanları görev yapmaktadır.Bu birime bağlı Eğitim danışmanlığı,Arge,Yayın,Kariyer danışmanlığı ,Reklam Tanıtım,İ.K.Hukuki,Mali Danışmanlık birimleri ,Mimarlık ve İnşaat birimi,Şube Geliştirme Birimi ,Teftiş denetim birimi,Sekreterya birimi;

Başkan kontrolünde yönetim boyutundaki konularda okullarımıza destek verirken, eğitim uzmanları kendi branşları ile koordinasyon teftiş ve denetim birimi Ziyaret sırasında ders  gözlemi ve performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmekte, projeler değerlendirilmekte ve geliştirilmesi istenen alanlar belirlenmektedir. Tüm konular rapor halinde,  ziyaret sonrasında Kurucu Temsilcine ve okul müdürlüklerine verilmekte, bir sonraki ziyarette ise bu konular gözden geçirilmektedir.Eğitimin tek bir elden yönetildiği bu sistemde konu eksiği kalmadan eş zamanlı bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Tüm okulların insan gücü teminine yönelik çalışmaların yapılması, ilgili okul yöneticileri ve  "İnsan Kaynakları" biriminin sorumluluğundadır. Süreç, Mart ayında CV Bankasına gelen başvuruların değerlendirmesiyle başlamakta, uygun görülen adaylar Ankara'da mülakata davet edilmekte, mülakatı olumlu bulunan aday öğretmenler, ilgili okulda ders gözlemine alınmaktadırlar.

Ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, her öğrenciyi, kendi bireysel farklılığı göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle, durum saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak temel hedefimizdir. Tüm okullarımızda gerçekleştirilen ortak uygulamalar yıl sonunda düzenlenen "Değerlendirme Sınavları" çerçevesinde gözden geçirilmekte, geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmekte, bir sonraki yıl için yapılan programlarda bu hususlar dikkate alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca tüm okullarımızda yıl içinde yapılan sınavlar

Ankara'da bulunan Ölçme değerlendirme birimi tarafından  değerlendirilmekte, derslerin ünite analizleri, belirtke tabloları, sınav analizleri oluşturulmakta, ilgili okullara geri bildirim verilmektedir.

Okullarımızda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde öğrenci - veli - öğretmen beklenti ve gereksinimleri saptanmakta; çevre ve akademik olanakların bu beklenti ve amaçlar doğrultusunda bilimsel ve objektif bir tutumla değerlendirilerek öğrenci merkezli bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu çerçevede tüm okullarımızda aile katılım programları, veli eğitim seminerleri gerçekleştirilmekte, uzmanlar davet edilerek velilerimiz titizlikle yönlendirilmektedir. 

 

 

Ortadoğulular Eğitim Özel Okul Ankara

Özel Okul Ankara

Ankara özel okulları arasında ilk sırada yer alan Ortadoğulular eğitim kurumlarının başarısının altındaki etkenleri gelin inceleyelim.

← Devamını Oku
Ortadoğulular Eğitim Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi

Ortadoğulular Eğitim Kurumlarında Öğrenci Merkezli Eğitim Programı uygulanmaktadır.Tam Öğrenme Modeli ve Gestalt Öğrenme metodolojilerini de etkin ...

Devamını Oku →

İlgili Yazılar

03124182008

HEMEN FORMU DOLDURUN

Fiyatlar ve kurslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.