Tel: +90 (312) 418 20 08 (pbx)
Atatürk Bulvarı No: 135 Kızılay/Ankara

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrenci Takip Sistemi, Ortadoğulular Eğitim Kurumlarında başarıya giden yolun en
önemli yapı taşını oluşturmaktadır.
Türk Eğitim Sisteminde bir çığır açacak olan “Öğrenci Takip Merkezimiz” ve
öğrencileri birebir takip eden psikolog ve eğitim koçlarımız sayesinde kayıt sürecinden
başlayan öğrenciyi tanıma, takip ve başarıya ulaştırma hedefimiz gerçekleştirilmektedir.
Bu sistem;
 * Ödev Takibi
 * Sınav Takibi
 * Devam - Devamsızlık Takibi
 * İlk Derse Geç Kalma Takibi
 * Derse Etkin Katılım Takibi
Başlıkları altında
* Öğrenci Takip Merkezimiz
* Eğitim Koçlarımız
* Rehberlik servisimiz
* Danışman ve sınıf öğretmenlerimiz
* Eğitim yöneticilerimiz tarafından izlenen bir sistemdir.
 
 

Ödev Takibi:


Sınav başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktör “DÜZENLİ ÖDEV YAPMA
ALIŞKANLIĞININ ÖĞRENCİYE KAZANDIRILMASI”dır. Ödev yapmayı günlük
yaşamının bir parçası haline getiren öğrencimiz, başarısını günden güne artırmaktadır.
Öğretmenlerimiz, düzenli olarak her dersten ve işledikleri her konudan ödev vermektedir. Bu
ödevlerin yapılıp yapılmadığı rehber öğretmen ve ders öğretmeni tarafından kontrol edilir.
Aylık yapılan idari ödev kontrolleri sayesinde öğrencinin, verilen ödevlerinin yapılıp
yapılmadığı, ödevlerin öğretmen tarafından kontrol edilip edilmediği tespit edilir. Ödev
yapma alışkanlığına sahip olmayan öğrencilerimiz rehberlik çalışmasına yönlendirilir ve bu
konuda bilinçlenmesi  sağlanır. Ödev yapmamayı  alışkanlık haline getiren öğrencilerimizin
velileri ile görüşülerek daha profesyonel olan eğitim koçları ve rehber öğretmenler aracılığı
ile çözümler üretilir.


    Sınav Takibi:


Öğrencilerimizin sınav ile ilgili tecrübelerinin artırılması başarıyı doğrudan
etkilemektedir.
Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak Üniversiteye Giriş Sınavına yönelik  yıllık 45
deneme sınavı uygulanmaktadır. Bu deneme sınavları ülkemizin seçkin yayınevlerinden
alınan deneme sınavları ve alanında uzman kadromuzun hazırlamış olduğu tarama
sınavlarından oluşmaktadır. Deneme sınavlarımız, konuların işlenişine bağlı olarak önce üç
haftada bir, ardından iki haftada bir aralık ayından itibaren her hafta düzenli olarak
yapılmaktadır, sınav sonuçları iki gün içerisinde hem öğrencimizle hem velimizle
paylaşılmaktadır.
Sınavlara katılım, öğrencimizin konu eksiklerini belirlemesi açısından çok önemlidir.
Sınav sonucuna göre öğrencimizin hangi konularda zorlandığı, eğitim koçları tarafından tespit
edilir. Bu konularla ilgili ödevlendirme, konu tekrarı, etüt ve soru çözümüne  ağırlık verilerek
eksiklikleri giderilip sınav sürecinde öğrencinin geri kalmasına izin verilmez.

    

  Devam -Devamsızlık Takibi


Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin derslere düzenli devam
etmesini  çok önemsiyoruz. Eğitim, bir zincire benzer. Bilgi halkaları iç içe geçmiştir; bu
halkalar eksik olduğunda eğitimde tam başarı mümkün olamaz. Eğitimi oluşturan bu
halkaların sağlıklı sıralanması için derslere düzenli devam etmek gerekir. Devamsızlık yapan
öğrencilerimiz, bu davranışlarını alışkanlık haline getirirse rehberlik servisi ve uzman
psikolojik danışmanla görüştürülür. Devamsızlık yapmanın yaratacağı  olumsuz sonuçlar
 hakkında  bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları ile bilgilendirilir.  Öğrencinin olumsuz
tavrı devam ederse kurumumuz ile olan bağı kesilir.


Geç Kalma Takibi


Ortadoğulular Eğitim Kurumları, eğitimde disiplinin vazgeçilmez olduğuna
inanmaktadır. Disiplinin en en önemli noktalarından biri de “DOĞRU ZAMANLAMA”dır.
Öğrencilerimizin  devamsızlık yapmaması kadar derse zamanında  katılması da
konsantrasyon, uyum ve dikkat açısından çok önemlidir.
Bu sebeple derse geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin etüt almaları
kısıtlanır.


Derse Etkin Katılım


Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin yalnızca derse girip
çıkmalarını yeterli bulmuyoruz. Öğrencilerimizin derse etkin  katılımı, anlatılan  konuyla ilgili
görüş ve düşüncelerini paylaşmaları, soru sormaları, konulara eleştirel ve sorgulayıcı
yaklaşmaları sınıf içinde derse etkin katılımı sağlayacaktır. Etkin katılım öğrencilerimizin
 daha hızlı  gelişmesine katkıda bulunup başarılarını olumlu yönde etkileyecektir.