Blog

Okulda İlk Gün Etkinlikleri

Okulun ilk gününde kademe farketmeksizin öğrencilerle eğlenceli aktiviteler  düzenlenerek tanışma etkinlikleri yapılmalıdır. Bu etkinlikler okul öncesinden lise akademisine farklı biçimlerde planlanır. Okulda ilk gün etkinlikleri, genel olarak öğrenciyi tanımaya ve öğrencinin sınıf arkadaşları ile okulunu tanımasına yardımcı olmayı amaçlar. Bu etkinlikler çekingen, okul korkusu olan, okula gelme konusunda zorluk çıkaran öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırıcı nitelik taşımaktadır. Okul öncesi gruplarda uyum  etkinlikleri öğretmenlerin hazırladığı okulda ilk el izim gibi eğlenceli aktivitelerle planlanırken, ilkokullarda tanışma oyunları şeklinde uygulanmaktadır.

Okulda ilk gün etkinlikleri ilkokullar için tanışma oyunlarından biri merhaba oyunudur. Çocuklar, sınıf içinde müzik eşliğinde gezmeye başlar ve müzik durduğu anda her çocuk karşısındaki çocukla merhabalaşır. İlkokullarda  tanışma ve ilk gün etkinliklerinde çocukların birbirleriyle iletişim kurmaları sağlanır. Ortaokullarda 5. sınıf düzeyinde ilk gün etkinlikleri genellikle bahçede gruplar halinde oynanan eğlenceli aktivitelerden oluşmaktadır.  Balon patlatmaca,  bu aktiviteler içinde öğrencilerin kaynaşmasını sağlayan eğlenceli bir oyundur.

Lise grubu 9. sınıflar okulda ilk gün etkinlikleri uyum programı kapsamında gerçekleştirilir. Bu program kapsamında okulun ilk günleri tanışma ve hoşgeldiniz etkinlikleri planlanır. Veli ve öğrenciler okul hakkında bilgilendirilir. Öğrencinin okula uyumunu kolaylaştırmak için tanışma faaliyetleri gerçekleştirilir.  Etkili iletişim becerileri konusunda öğrenciler cesaretlendirilmelidir.  Öğrencilerde arkadaş edinebilir miyim, arkadaş ortamında kabul edilebilir miyim, okulu sevebilir miyim, şeklinde kaygılar olabileceğinden uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması esastır.

Okul öncesi okulda ilk gün etkinlikleri

Okul öncesi yaş grubunda  olulda ilk gün etkinlikleri uyum programı kapsamında gerçekleştirilir. Çocuğun okul kaygısını en alt seviyeye indirmek, çocuk için okulun ve arkadaş ortamının güvenli bir ortam olduğunu hissettirmek  okul öncesi uyum programlarında önemlidir. Okul öncesi yaş grubunda okulun ilkgünü eğlenceli  tanışma ve kaynaşma aktiviteleri ile geçirilmelidir. El izim etkinliği okul öncesinde uygulanan ilk gün aktiviteleri içerisindedir. Burada öğrencilerden öğretmenin hazırlamış olduğu bir metaryale el boyalarını kullanarak en izini bırakması istenir. Okul öncesinde ilk günlerde çocuklara öğretmen tarafından hazırlanmış şirin hediyeler verilebilir.

Okulda ilk gün etkinlikleri kapsamında okul öncesi grubunda öğrencilerle elişi kağıtlarından taçlar yapılarak,  taçlara okulda ilk günüm yazılabilir.  Etkinlikler kapsamında çocukların birbiriyle  kaynaşmasını kolaylaştıracak için  grup oyunları oynanabilir. Okul öncesi ilk hafta tanışma oyunları kapsamında öğrenclerle öğretmenin ortada olacağı bir çember oluşturulur.  Öğretmen el sallama gibi basit bir davranışı gerçekleştirirken bir öğrencisinin ismini söyler, öğretmenin ismini söylediği öğrenci aynı hareketi yaparak, bir başka arkadaşının adını söyler.

Okul öncesi okulda ilk gün etkinlikleri için uyum haftası tanışma oyunlarından faydalanılabilir. Parmak oyunları ile şarkı söyletme, kukla tyatrounu kullanarak tanışma faaliyeti düzenleme, sene boyunca yetiştirmek üzere saksıya sınıf çiçeği dikme gibi farklı ve yaratıcı uygulamalarla öğrencinin okula uyumuna yardımcı olunmalıdır. İlk gün etkinliklerinde öğrencilerin etkinliklere uyumunda gönüllülük aranmalı, çekingen ve kaygılı öğrenciler etkinliklere katılmaya zorlanmamalıdır.

İlginizi çekebilir: Ankara Kolej Fiyatları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir