Blog

Wechsler Zeka Testi Örnekleri

Wechsler zeka testi ilk kez 1939’ da Wechsler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Tarihi gelişimi içinde test, yaş gruplarına göre revize edilmiş, birçok değişikliklere uğramıştır. Wechsler zeka testi örnekleri sözel ve performans testler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Testte, genel zeka bölümü, performans zeka bölümü ile sözel zeka bölümü ölçülür.

Wechsler zeka testi örnekleri yetişkinler,çocuklar ve okul öncesi yaş grupları için farklıdır.Sorular her yaş grubunda kolaydan zora doğru bir sıra izlemektedir. Puanlamalar, standarttır.

Wechsler uyarlama çalışması yapılmış Wisc-R zeka testi

Wisc-R zeka testi, Wechsler zeka testi örnekleri arasında ilk akla gelendir. Test, çocuklar örnekleminde uygulanmakta ve 12 alt ölçekten oluşmaktadır. Sözel alttestler genel bilgi, yargılama, aritmetik, benzerlikler, sayı tekrarı, kelime hazinesi bölümlerinden oluşur. Bu testlere ait soru örnekler; inek ve at hangi özellikler bakımından benzerler, 80 km. Hız yapan araba, 640 km.’ lik yolu kaç saatte gider?, bir kuşun kaç kanadı vardır? şeklindedir. Wisc-R zeka testinde performansa dayalı konular, resimleri tamamlama, resimleri düzenleme, bloklama, kodlama, parçaları birleştirme sorularından oluşur.

Wechsler zeka testi örnekleri yetişkinler

Wechsler zeka testi yetişkinler için sözel yorumlama, algısal muhakeme, hafıza testi, hız yönetimi ölçme alanlarından oluşur. Bu ölçme alanları sözel ve sayısal olarak iki bölüme ayrılmıştır. Sözel bölüm genel bilgi ile benzerlikler, aritmetik, yargılama, sayı dizisi başlıklarını taşırken performans resim tamamlama, küplerle desen, resim yorumlama, parça birleitirme, şifre ile test edilir. Sorularda görsel bulmacalar, matriks testleri, küplerle desen soruları, şifrelemeler bulunur. Test materyalleri içinde küp bloklar, resim kartları, test el kitabı bulunur. Yetişkinler için Wechsler testi sorularına örnekler:

  • karpuz, elma, poztakal, kereviz kelimelerinden anlam bakımından hangisi farklıdır?
  • Saat 4’ten 39 dakika sonrası, saat 6’dan 21 dakika öncedir, önermesi doğru mudur yanlış mıdır?
  • Bu cümlede sence 33 harf var mıdır?
  • 2 basamaklı çift sayıların toplamı, iki basamaklı tek sayıların toplamından büyük müdür, küçük müdür?
  • 0.7, 0.77, 0.777 sayılarından en küçüğü hangisidir?
  • 1’ den 77’ ye kadar sayarken kaç 6 kullanırsınız?

Wechsler okul öncesi ve birinci zeka testi

Testler,  okul öncesi yaş grubuna 11 hafta ara ile uygulanır.  2.5 ile 7 yaş çocuğu için uygulanabilmektedir. Bu nedenle test soruları 2-3 ile 4-7 yaş grubu için farklılık gösterir. Wechsler zeka testi örnekleri okul öncesi için çocukların zihin profillerinin tanınmasında yardımcı bir araçtır. Testte çocuğun akıl yürütme yeteneği ölçülürken, mantık yürütme kareleri ile resim kavramlarından faydalanılır. Wechsler okul öncesi ve birinci zeka testi klinik ortamın yanı sıra eğitim ortamında da okul psikolojik hizmetlerinden sorumlu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunu psikolojik danışmanlar tarafından uygulanır. Ayrıca test, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde de  uygulama ve değerlendirilmesi yapılan bir zeka ölçme aracıdır.

İlginizi çekebilir: Ankara Özel Liseler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir